Dani inteligencije – 2022

I ove godine tradicionalno S.Š. „Nikola Tesla“ organizuje aktivnosti sa kojima je dat doprinos obeležavanju međunarodnog događaja „Dan inteligencije 2022“.

Naše aktivnosti javno su prezentovanje na zajedničkom dogadjaju škole objedinjeno pred učenicima i kolegama škole zajedno sa  direktorom i pedagogom, gde su prezentatori Biljana Ivanović, Mirjana Radosavljević, Slobodanka Radosavljević, Ivana Radulović i Srboljub Milosavljević prikazali svoje nedeljnje aktivnosti koje smo sprovodili u nedelji Dana Inteligencije -2022 i još jednom segmentno dali najzanimljivije detalje sa uradjenih aktivnosti ( VIDEO KOMPLETNOG DOGADJAJA ).

U nedelji od 07.11 do 11.11.2022 organizovali smo u okviru dogadjaja Dani Inteligencije – 2022 aktivnosti za učenike Srednje  škole Nikola Tesla iz Leposavića praktičnu prezentaciju primene Mikrokonttrolera za šifrovanje i otključavanje na konkretnim časovima ali i na objedinjenom školskom dogadjaju u ime Dana inteligencije -2022 !

Učenici smera Elektrotehničar računara na predmetu Mikrokontroleri i mikroračunari aktivno su učestvovali u multifunkcijskoj primeni mikrokontrolera (arduino) na temu šifrovanja i dešifrovanja pomoću radiometrijskog očitavanja ili pomoću unosa odgovarajuće šifre . Napomenuta je i mogućnost šifrovanja i dešifrovanja skeniranjem otiska ili lica objašnjena je biometrijska metodologija i načini kako se izvodi. Radili su projekte na online platformi (thinkercad.com)

Kako je bilo?

  • Prezentovan je prvi projekat koji koristi bežični čitač kartica koji na osnovu identifikacionog broja date kartice orključava odnosno zvučno signalizira potvrdu da se radi o dozvoljenoj kartici ili nedozvoljenoj.
  • Drugi projektat koji je prikazan je princip otključavanja pomoću brojeva jde smo imali LCD displej za prikaz brojeva koji je povezan sa mikrokontrolerom i četiti mikro prekidača koja su poredbeno poredjana i unese brojeve redno od 1 do 4. Kombinatorikom sa četiri bita unosi se tražena četvorocifarska šifra. ( ŠEMA VEZE I PROGRAMSKI KOD ZA KONTROLU PRISTUAPA SA 4-CIFARSKOM PROVEROM )

  • Na kraju je prezentovana onlajn platforma (https://www.tinkercad.com/dashboard)  za rad sa mikrokontolerima (arduino ) i ostalim elektronskim komponentam gde se simuliraju vežbe. Navedeni projekti prezentovani su u relnoj formi i na onlajn-platforni gde su prikazana poredjenja .

VIDEO SA PREZENTACIJE DOGADJAJA „DANI INTELIGENCIJE –  2022 „